LOHA.OSPORT.ee

Eeldused

Kaardi ja radade avaldamiseks Loha.osport.ee keskkonnas on vajalik järgmisi faile.

  1. Orienteerumiskaart PNG või GIF vormingus, soovitavalt lahutusega 150..200DPI. Kaart peab olema geograafiliselt refereeritud ja kasutama ühte järgmistest EPSG3301 (L-EST 1997), UTM 35N/V, UTM 34N/V koordinaatsüsteemi. (http://epsg.io/)
  2. Kaardi geograafilise asetuse fail (nn World File), mille saab OCADist või Puprle Penist eksportida.
  3. Radade kirjeldus koos punktide geograafiliste asukohtadega IOF XML 3.0 formaadis.
  4. Tulemuste faili IOF XML 3.0 formaadis võistluspäeva kohta.

Ise Tehtud Tarmo poolt 2021. aastast alates.