LOHA.OSPORT.ee

Eeldused

Kaardi ja radade avaldamiseks Loha.osport.ee keskkonnas on vajalik järgmisi faile.

 1. Orienteerumiskaart PNG või GIF vormingus, soovitavalt lahutusega 150..200DPI. Kaart peab olema geograafiliselt refereeritud ja kasutama ühte järgmistest EPSG3301 (L-EST 1997), UTM 35N/V, UTM 34N/V koordinaatsüsteemi. (http://epsg.io/)
 2. Kaardi geograafilise asetuse fail (märgi ekspordil Create World file), mille saab OCADist või Puprle Penist eksportida.
 3. Radade kirjeldus koos punktide geograafiliste asukohtadega IOF XML 3.0 formaadis.
  Valik ehk avatud ehk rogainilaadsed rajad peaks OCADis vormistama tühja rajana (ilma kontrollpunktideta) ja vastava(d) klassi(d) siduma selle tühja rajaga.
  Või lisada raja faili järgmine lõik:
      <Course>
        <Name>Valikrada</Name>
        <Length>00 </Length>
        <Climb>0 </Climb>
      </Course>
      <ClassCourseAssignment>
        <ClassName>Valik</ClassName>
        <CourseName>Valikrada</CourseName>
      </ClassCourseAssignment>
      
 4. Tulemuste faili IOF XML 3.0 formaadis võistluspäeva kohta. (nb! veendu, et ajatsoon oleks väljundi aegades õige!)

GPX failidest

LOHA.osport.ee toetab korrektseid standardile vastavaid GPX faile. Fail peab sisaldama asukoha punktide aegu (trkpt->time). Aeg võib olla kas standardi järgselt UTC ajas (aja lõpus Z) või siis kohalikus ajas (aja sekunditele ei järgne ajatsooni tähist).

Strava

Alates 2022. aasta oktoobri lõpust on võimalik laadida oma lohad otse Strava keskkonnast.

Ise Tehtud Tarmo poolt alates 2021. aasta kevadest.


en-US,en;q=0.5